Nghị định về tuổi nghỉ hưu của người lao động
Công chức - Viên chức

Nghị định về tuổi nghỉ hưu của người lao động

03:42 15/12/2020

Chính phủ ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 quy định về tuổi nghỉ hưu.


Ảnh minh họa (nguồn: luatvietnam.vn)

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu.
Đối tượng áp dụng, gồm: Người lao động và người sử dụng lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Bộ luật Lao động; Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.
Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, quy định lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được thực hiện theo bảng như sau:   

 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn Sang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online