Link demo thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức hành chính lên ngạch CVC và tương đương năm 2021.
Công chức - Viên chức

Link demo thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức hành chính lên ngạch CVC và tương đương năm 2021.

02:13 09/12/2021

- URL: https://quiz.agu.edu.vn/cvdemo/

- Số báo danh test: từ CC001 tới CC030 (không giới hạn số lần làm trắc nghiệm thử)

 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online