Kết quả điểm thi Vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019 tỉnh An Giang
Công chức - Viên chức

Kết quả điểm thi Vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019 tỉnh An Giang

08:58 21/07/2020

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019 đã có Thông báo số 21/TB-HĐTNN về kết quả điểm thi Vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019 tỉnh An Giang

Các thông tin liên quan về tổ chức chấm phúc khảo như sau:

+ Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 05/8/2020.

+ Phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi theo quy định tại Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

+ Địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo: Sở Nội vụ - (thường trực Hội đồng thi) số 89 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (trong giờ hành chính).

Hội đồng Thi nâng ngạch sẽ không nhận đơn phúc khảo gửi bằng bưu điện, fax, telex và không giải quyết phúc khảo đối với các đơn phúc khảo nhận được sau thời gian nêu trên.

Thông tin chi tiết xem Thông báo đính kèm./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Tường Vi_Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online