Thông báo Nội dung, danh mục tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023
Công chức - Viên chức

Thông báo Nội dung, danh mục tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023

01:16 27/06/2024

Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2023 thông báo nội dung, danh mục tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023

Cụ thể như sau: 

Nội dung, danh mục tài liệu ôn tập Vòng 2, kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023 cụ thể thể gồm: 27 lĩnh vực theo nhóm vị trí việc làm tuyển dụng (đối với 55 chỉ tiêu) 

File đính kèm:

Danh mục tài liệu

Tường Vi - PTP CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online