Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018
Tổ chức - Bộ máy

Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018

07:55 28/08/2018

Ngày 17/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 518/KH-UBND về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018. Theo đó, việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua hình thức: Thi tuyển; Tiếp nhận không qua thi tuyển đối với trường hợp “Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước” và “Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài” quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP

    Về văn bằng, chứng chỉ phù hợp vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:
    - Đối với vị trí việc làm cần tuyển là ngạch Chuyên viên: Về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp vị trí việc làm cần tuyển; Về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam; Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
    - Đối với vị trí việc làm cần tuyển là ngạch Cán sự và ngạch Nhân viên: Về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp vị trí việc làm cần tuyển (ngạch Cán sự) và Trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (ngạch Nhân viên); Về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam; Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
    - Đối với thi tuyển công chức cấp xã: Về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển; Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
    Thời gian thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ: thực hiện trong tháng 9 tháng 10 năm 2018.
    Tải về Kế hoạch số 518/KH-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh
tại đây./.

 

Văn Sang - Thanh tra Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online