Về việc hủy bỏ Quyết định tuyển dụng và kết quả trúng tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016
Tổ chức - Bộ máy

Về việc hủy bỏ Quyết định tuyển dụng và kết quả trúng tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016

08:18 03/10/2017

Thực hiện Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ngày 03/10/2017, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 2952/QĐ-SNV về việc hủy bỏ Quyết định tuyển dụng và kết quả trúng tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016. Theo đó, có 06 Quyết định tuyển dụng công chức bị hủy bỏ và 05 thí sinh bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng công chức, cụ thể như sau:

I. Các Quyết định tuyển dụng công chức bị hủy bỏ:

1. Quyết định số 2011/QĐ-SNV ngày 24/7/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức đối với bà Lê Thị Ngọc, sinh ngày 16/02/1994, vào công tác tại Sở Nội vụ.

2. Quyết định số 2032/QĐ-SNV ngày 24/7/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức đối với bà Nguyễn Dương Hạ Trúc, sinh ngày 23/4/1992, vào công tác tại Sở Công Thương.

3. Quyết định số 2037/QĐ-SNV ngày 24/7/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức đối với bà Trương Ngọc Xuân Mai, sinh ngày 19/6/1983, vào công tác tại Sở Tài chính.

4. Quyết định số 2091/QĐ-SNV ngày 24/7/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức đối với bà Lê Thị Minh Thư, sinh ngày 05/11/1994, vào công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Quyết định số 2206/QĐ-SNV ngày 01/8/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức đối với bà Cao Thanh Thủy, sinh ngày 28/8/1993, vào công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

6. Quyết định số 2240/QĐ-SNV ngày 01/8/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức đối với ông Nguyễn Văn Êm, sinh năm 1982, vào công tác tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Tân.

II. Hủy bỏ kết quả tuyển dụng công chức đối với thí sinh không đến hoàn thiện hồ sơ sau thi tuyển:

1. Bà Nguyễn Xuân Nga, sinh ngày 07/3/1985 trúng tuyển Sở Ngoại vụ.

2. Ông Tống Thanh Duy, sinh ngày 29/02/1994 trúng tuyển Chi cục Quản lý thị trường.

3. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, sinh ngày 04/4/1994 trúng tuyển Sở Tư pháp.

4. Ông Lê Nhựt Tân, sinh ngày 13/4/1992 trúng tuyển Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện Chợ Mới.

         5. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 16/11/1995 trúng tuyển Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới.

Dũng Tiến - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online