Chương trình Sinh viên Fulbright Việt Nam
Công chức - Viên chức

Chương trình Sinh viên Fulbright Việt Nam

03:24 29/12/2022

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo Công văn số 7203/VPUBND-TH ngày 22/12/2022, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo và phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức về học bổng toàn phần của Chương trình Sinh viên Fulbright Việt Nam

Cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực hỗ trợ:
Chương trình Fulbright hỗ trợ học tập trong hầu hết lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế bao gồm Nghiên cứu Hoa Kỳ, Văn học Mỹ, Giáo dục và Quản trị giáo dục Hoa Kỳ, Truyền thông, Luật, Quy hoạch Đô thị, Báo chí, Quan hệ quốc tế, Công tác xã hội, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Y tế công cộng, Khoa học thư viện, Hành chính công, Chính sách công, Giảng dạy tiếng Anh, Giới và Phát triển, Nghiên cứu phát triển, v.v…
2. Nội dung học bổng:
Người nhận học bổng sẽ được tài trợ toàn bộ học phí, lệ phí, trợ cấp sinh hoạt hằng tháng, vé máy bay khứ hồi đến Hoa Kỳ và bảo hiểm y tế cho toàn bộ thời gian của chương trình.
3. Điều kiện dự tuyển:
- Có ít nhất 01 bằng Đại học.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
- Có (các) chứng chỉ tối thiểu: TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.5, PTE-Academic 58 hoặc Duolingo 105.
Để kịp thời tổng hợp danh sách trình Tỉnh ủy phê duyệt trước khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ theo quy định của Chương trình (ngày 17 tháng 4 năm 2023), Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị lập danh sách (theo biểu mẫu) những trường hợp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nhu cầu đăng ký dự tuyển theo quy định của Chương trình gửi về Sở Nội vụ trước ngày 06/01/2023./.

Tài liệu kèm theo:

1. Chương trình chuyên gia Fulbright

2. Bản dịch Fulbright Hoa Kỳ

Dương Xuân Tiên-Phòng Công chức, viên chức.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online