Thông báo Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020
Công chức - Viên chức

Thông báo Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020

07:57 17/03/2021

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính thông báo về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020,

Cụ thể như sau:

1. Thông tin về thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính:
Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 453/QĐ-UBND là 117 thí sinh, cụ thể:
- Công chức dự thi nâng lên ngạch chuyên viên với số lượng 53 người.
- Viên chức dự thi nâng lên ngạch chuyên viên với số lượng 33 người.
- Công chức dự thi nâng lên ngạch kế toán viên với số lượng 05 người.
- Viên chức dự thi nâng lên ngạch kế toán viên với số lượng 20 người.
- Công chức dự thi nâng lên ngạch kiểm lâm viên với số lượng 06 người.
Chi tiết theo Danh sách đính kèm
2. Về môn thi, hình thức, thời gian thi:
Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 được tổ chức thành 02 vòng thi: 
- Vòng 1: thi trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm 02 phần thi:
+ Phần I Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch dự thi. Thời gian thi 60 phút.
+ Phần II Ngoại ngữ (tiếng Anh) theo yêu cầu của ngạch chuyên viên hoặc tương đương: 30 câu. Thời gian thi 30 phút.
- Vòng 2: thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ. Thời gian thi 120 phút với thang điểm 100.
3. Thời gian, địa điểm ôn tập: 
- Thời gian ôn tập: 01 ngày, vào ngày 27/3/2021 với lịch ôn tập như sau:
+ Buổi sáng: 02 môn, gồm: kiến thức chung và chuyên môn, nghiệp vụ. 
+ Buổi chiều: môn ngoại ngữ (tiếng Anh) và hướng dẫn thao tác trên máy vi tính.
- Địa điểm: tại Sở Nội vụ tỉnh An Giang. Địa chỉ: Số 89, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
4. Tài liện ôn tập ở vòng 1:
- Tài liệu ôn tập phần thi kiến thức chung dành cho công chức và kiến thức chung dành cho viên chức: được niêm yết trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonoivu.angiang.gov.vn.
- Đối với môn ngoại ngữ (tiếng Anh) thí sinh tự ôn tập theo trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi và danh sách theo số báo danh, phòng thi chi tiết Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức sẽ có văn bản thông báo sau.
6. Phí dự thi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức: 600.000 đồng/người (từ 100 đến dưới 500 thí sinh). Lưu ý: các trường hợp không nộp phí dự thi sẽ không có tên trong danh sách triệu tập.  
Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo cho thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi thuộc cơ quan mình được biết và đối chiếu lại thông tin trong Danh sách được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trường hợp có thay đổi hoặc miễn thi môn ngoại ngữ, tin học đề nghị thông tin bằng văn bản (kèm theo văn bản chứng minh).
Thời hạn nhận văn bản điều chỉnh thông tin và phí dự thi đề nghị nộp trực tiếp tại Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực của Hội đồng) chậm nhất đến hết ngày 22/3/2021. Quá thời hạn theo quy định, Hội đồng thi nâng ngạch công ch
ức, thăng hạng viên chức sẽ không xem xét, giải quyết./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Huỳnh Trung Phú

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online