Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang
Công chức - Viên chức

Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang

08:26 14/08/2017

Căn cứ vào Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang.

 
 

Ngày 11 tháng 8 năm 2017, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1282/SNV-CCVC về việc thông tin kết quả thi nâng ngạch và phối hợp cung cấp hồ sơ để bổ nhiệm ngạch công chức đối với các trường hợp trúng tuyển. Theo đó, Sở Nội vụ thông tin đến các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố như sau:
Kết quả thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận tại Quyết định số 2428/QĐ-UBND, gồm:
- Nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên: 153 công chức (
đính kèm).
- Nâng ngạch từ ngạch kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên: 13 công chức (
đính kèm).
- Nâng ngạch từ ngạch kiểm soát viên trung cấp thị trường lên ngạch ngạch kiểm soát viên thị trường 11 công chức (
đính kèm).
- Nâng ngạch từ ngạch kiểm lâm viên trung cấp lên ngạch ngạch kiểm lâm viên 05 công chức (
đính kèm).
- Nâng ngạch từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự 02 công chức (
đính kèm).
Thời hạn rà roát thông tin và cung cấp hồ sơ theo quy định (đối với các trường hợp trúng tuyển) gửi về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2017.
Chi tiết xem toàn văn Công văn số 1282/SNV-CCVC và Quyết định số
2428/QĐ-UBND tại đây./.
 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online