Thông báo triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang
Công chức - Viên chức

Thông báo triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang

07:43 11/04/2017

Ngày 10 tháng 4 năm 2017, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 08/TB-HĐTNNCC về việc triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang.

Theo đó:
1. Địa điểm thi: tại khu mới Trường Đại học An Giang (tầng trệt Dãy nhà A).
2. Thời gian thi: 01 ngày, vào ngày 16/4/2017 (chủ nhật).
3. Danh sách triệu tập (184 người), gồm:
- Nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên: 153 công chức (chi tiết xem Danh sách đính kèm).
- Nâng ngạch từ ngạch kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên: 13 công chức (chi tiết xem Danh sách đính kèm).
- Nâng ngạch từ ngạch kiểm soát viên trung cấp thị trường lên ngạch ngạch kiểm soát viên thị trường 11 công chức(chi tiết xem Danh sách đính kèm)..
- Nâng ngạch từ ngạch kiểm lâm viên trung cấp thị trường lên ngạch ngạch kiểm lâm viên 05 công chức. (chi tiết xem Danh sách đính kèm).
- Nâng ngạch từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự 02 công chức (chi tiết xem Danh sách đính kèm).
Ngoài ra, đối với 23 công chức được Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung vào Danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang, chậm nhất đến hết ngày 12/4/2017 nộp lệ phí dự thi trực tiếp tại Sở Nội vụ (thông qua Văn phòng) với số tiền là 600.000 đồng (chi tiết đính kèm Danh sách).


Chi tiết xem toàn văn Thông báo số 08/TB-HĐTNNCC tại đây.

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online