Công bố Kết luận thanh tra đối với Sở Y tế
Thanh tra

Công bố Kết luận thanh tra đối với Sở Y tế

08:40 10/11/2019

Chiều ngày 06 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở của Sở Y tế, Đoàn thanh tra do ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo; số lượng công chức lãnh đạo; chế độ, chính sách đối với công chức; quản lý hồ sơ công chức; công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng đối với Sở Y tế.

Responsive image

Hình 1. Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn công bố
kết luận thanh tra.

Về phía lãnh đạo đơn vị có ông Từ Quốc Tuấn – Giám đốc Sở, cùng các thành viên trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế.
Sau khi trực tiếp thanh tra tại đơn vị, trên cơ sở Báo cáo kết quả, Đoàn thanh tra đã trình Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Kết luận số 1863/KL-SNV ngày 05/11/2019. Theo kết luận, trong giai đoạn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý; chế độ, chính sách đối với công chức; số lượng công chức lãnh đạo, quản lý; quản lý hồ sơ công chức; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện theo quy định …
Kết luận cũng đã nêu ra một số hạn chế như: một số hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện chưa đầy đủ quy trình, thời điểm thực hiện quy trình bổ nhiệm lại còn chậm theo quy định; chi trả phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm chưa đúng quy định; đơn vị chưa thực hiện mở sổ đăng ký, giao nhận, theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ công chức; việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng của các ngành cấp trên, của UBND tỉnh còn chưa kịp thời, chủ yếu thực hiện trên nội dung đã có sẵn; chưa kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai hay nhân rộng theo đặc thù đơn vị…
Ghi nhận những ý kiến đóng góp của Đoàn thanh tra, ông Từ Quốc Tuấn – Giám đốc Sở Y tế tiếp thu ý kiến đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai khắc phục các kiến nghị nêu tại Kết luận.

 

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online