Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Công chức - Viên chức

Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

01:50 12/06/2018

Ngày 11 tháng 6 năm 2018, Sở Nội vụ có Công văn số 938/SNV-CCVC và Công văn số 939/SNV-CCVC về việc triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

     Theo đó, lớp bồi dưỡng được chia ra làm 02 đợt:
     1. Đợt 1 dành cho Trưởng Ban Tuyên giáo cấp xã hoặc cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên giáo cấp xã, cụ thể:
     - Thời gian học: 03 ngày, từ ngày 20/6/2018 đến ngày 22/6/2018, khai giảng vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 20/6/2018.
     - Số lượng triệu tập: 137 người.
     2. Đợt 2 dành cho Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng cấp xã hoặc cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm tra đảng cấp xã, cụ thể:
     - Thời gian học: 03 ngày, từ ngày 27/6/2018 đến ngày 29/6/2018, khai giảng vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 27/6/2018.
     - Số lượng triệu tập: 128 người.
     3. Địa điểm: Lớp bồi dưỡng được tổ chức tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Địa chỉ: số 53/9 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
     Xem toàn văn Công văn số 938/SNV-CCVC
tại đây và Công văn số 939/SNV-CCVC tại đây.

 

 

Huỳnh Trung Phú - Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online