Công bố Kết luận Thanh tra đối với Bệnh viện Tim mạch
Thanh tra

Công bố Kết luận Thanh tra đối với Bệnh viện Tim mạch

02:55 25/07/2017

Chiều ngày 24 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Bệnh viện Tim mạch, Sở Nội vụ do ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi công bố kết luận thanh tra đối với Giám đốc Bệnh viện Tim mạch về việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ký hợp đồng lao động, số lượng cấp phó, quản lý và sử dụng số lượng người làm việc, chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức. Về phía lãnh đạo Bệnh viện có bà Lê Thị Huỳnh Mai – Giám đốc Bệnh viện, cùng các thành viên trong Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn.

Responsive image

Hình 1. Ông Võ Minh Nâng – Chánh Thanh tra Sở, Phó trưởng đoàn báo cáo kết quả thanh tra.

Responsive image

Hình 2. Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn công bố kết luận thanh tra.

Sau khi trực tiếp tiến hành làm việc, kiểm tra tại đơn vị, Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận số 1060/KL-SNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ký hợp đồng lao động, số lượng cấp phó, quản lý và sử dụng số lượng người làm việc, chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức của Bệnh viện Tim mạch.
Theo kết luận, Giám đốc Bệnh viện đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, chế độ chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức.
Mặt khác, kết luận cũng đã chỉ ra một số hạn chế về công tác tuyển dụng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; chính sách tiền lương và chế độ phụ cấp khác. Kết luận đã nêu lên những kiến nghị đối với Giám đốc Bệnh viện cần có những biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót.
 

Responsive image

Hình 3. Bà Lê Thị Huỳnh Mai – Giám đốc Bệnh viện phát biểu.

  Ghi nhận những ý kiến đóng góp của Đoàn, bà Lê Thị Huỳnh Mai – Giám đốc Bệnh viện tiếp thu ý kiến, giao bộ phân chuyên môn triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các kiến nghị nêu tại Kết luận.

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online