Thông báo kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018
Công chức - Viên chức

Thông báo kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018

02:16 31/01/2019

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về công nhận kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018;Sở Nội vụ thông báo niêm yết kết quả điểm thi của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2018.

Cụ thể như sau:

1. Danh sách kết quả điểm của các thí sinh theo số báo danh được niêm yết tại Sở Nội vụ và đăng tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh http://angiang.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh An Giang http://sonoivu.angiang.gov.vn.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký thông báo, các thí sinh có quyền gửi đề nghị phúc khảo kết quả các bài thi đến Hội đồng Thi tuyển công chức (thông qua Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển) theo quy định. Tuy nhiên, do thời hạn 15 ngày trùng vào các ngày nghỉ Tết nguyên đán Kỷ hợi năm 2019, nên Hội đồng Thi tuyển công chức sẽ nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 22 tháng 02 năm 2019.

Phí chấm phúc khảo là: 150.000 đồng/bài thi theo quy định tại Thông tư  số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Đề nghị và phí chấm phúc khảo nộp trực tiếp tại Hội đồng Thi tuyển công chức (thông qua Sở Nội vụ), địa chỉ số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Hội đồng Thi tuyển công chức không nhận đơn phúc khảo bằng thư điện tử, fax, telex và các đơn phúc khảo nộp sau thời hạn nêu trên).

Sở Nội vụ thông báo đến các thí sinh và cơ quan liên quan biết./.

File đính kèm:

Mẫu đơn phúc khảo: Tải về

Tổng hợp điểm thi công chức tỉnh An Giang năm 2018:

Danh sách điểm tất cả các phòng tải về tại đây.

Kết quả thi Công chức loại D phòng 01- phòng 3-4 : Tải về

Kết quả thi Công chức phòng 05-07: Tải về

Kết quả thi Công chức  phòng 08-11: Tải về

Kết quả thi Công chức  phòng 12-14: Tải về

Kết quả thi Công chức  phòng 16: Tải về

Kết quả thi Công chức  phòng 17:Tải về

Kết quả thi Công chức phòng 18-2: Tải về

Kết quả thi Công chức phòng 19: Tải về

Kết quả thi Công chức phòng 20: Tải về

Kết quả thi Công chức phòng 21 -23: Tải về

Kết quả thi Công chức phòng 24-27: Tải về

Kết quả thi Công chức phòng 31-1: Tải về

Kết quả thi Công chức phòng 31-2: Tải về

Kết quả thi Công chức phòng 32: Tải về

 

Phòng Công chức - Viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online