Link demo và hướng dẫn thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2023
Công chức - Viên chức

Link demo và hướng dẫn thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2023

02:21 14/06/2024

Hội đồng Tuyển dụng hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2023 trên hệ thống thi trực tuyến:

Bước 1: Truy cập https://test.agu.edu.vn/
Bước 2: Sử dụng thông tin đăng nhập (Tên tài khoản, Mật khẩu) trong excel kèm theo cho từng thí sinh
Bước 3: Thực hành làm bài theo hướng dẫn.

File đính kèm:

1. Hướng dẫn thí sinh đăng nhập: Tải về

2. Danh sách tài khoản đăng nhập: Tải về

Tường Vi - PTP CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online