Công bố Kết luận Thanh tra đối với Sở Ngoại vụ
Thanh tra

Công bố Kết luận Thanh tra đối với Sở Ngoại vụ

09:43 05/11/2018

Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2018, tại Sở Ngoại vụ, Đoàn thanh tra do ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác nội vụ đối với Sở Ngoại vụ. Về phía lãnh đạo Sở Ngoại vụ có ông Huỳnh Công Huấn –Giám đốc Sở cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Responsive image

 Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn công bố kết luận thanh tra.

Sau khi trực tiếp thanh tra một số đơn vị, trên cơ sở Báo cáo kết quả, Đoàn thanh tra đã trình Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Kết luận số 1703/KL-SNV ngày 18/10/2018. Theo kết luận, trong giai đoạn thanh tra các quy định pháp luật chuyên ngành về công tác nội vụ được Sở Ngoại vụ triển khai, quán triệt thực hiện theo quy định trong đó: thực hiện tốt việc phân công công chức và tập sự theo quy định, đảm bảo đúng số lượng biên chế và số lượng cấp phó theo quy định, xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, triển khai phát động các phong trào thi đua của tỉnh, thực hiện tốt việc tổ chức chia cụm, khối theo quy định; đảm bảo quy trình, quy định về công tác xét khen thưởng…
Kết luận cũng đã nêu ra một số nội dung hạn chế như: một số công chức tại thời điểm bổ nhiệm chưa đáp ứng điều kiện, thời điểm bổ nhiệm còn chậm, lưu trữ hồ sơ công chức chưa đầy đủ, chưa thực hiện chi trả phụ cấp công vụ cho hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, niêm yết chưa đầy đủ địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, chi trả chế độ hỗ trợ công chức làm nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, kiêm nhiệm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính không đúng quy định, chưa xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng và Hội đồng xét duyệt sáng kiến…Qua đó kiến nghị Sở Ngoại vụ rút kinh nghiệm đối với những tồn tại đã nêu trong kết luận đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục.
Ghi nhận những ý kiến đóng góp của Đoàn thanh tra, ông Huỳnh Công Huấn – Giám đốc Sở Ngoại vụ tiếp thu ý kiến đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn có liên quan triển khai khắc phục các kiến nghị nêu tại Kết luận.

 

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online