Thông báo lịch thi, số báo danh, phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
Công chức - Viên chức

Thông báo lịch thi, số báo danh, phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018

10:16 25/05/2018

Hội đồng thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 08/TB-HĐTNNCC ngày 24 tháng 5 năm 2018 về việc lịch thi, số báo danh, phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018. Theo đó:

1. Lịch thi: 1,5 ngày, từ ngày 26/5/2018 đến ngày 27/5/2018, cụ thể gồm:
- Ngày 26 tháng 5 năm 2018:
+ Buổi sáng: thi môn kiến thức chung.
+ Buổi chiều: thi môn chuyên môn, nghiệp vụ và môn tin học văn phòng.
- Ngày 27 tháng 5 năm 2018: sáng thi môn ngoại ngữ.
2. Địa điểm thi: tại Trường Đại học An Giang. Địa chỉ: số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
3. Các thí sinh có mặt tại Hội trường 150 D, Trường Đại học An Giang vào lúc 14 giờ 00 phút vào ngày 25/5/2018 (thứ sáu): để nghe phổ biến nội quy, quy chế thi, cũng như xem Danh sách số báo danh và vị trí các phòng thi.
Xem toàn văn Thông báo số 08/TB-HĐTNNCC và Danh sách số báo danh và phòng thi tải
tại đây./.

 

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online