Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020
Công chức - Viên chức

Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020

02:07 26/04/2021

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 23 tháng 4 năm 2021 Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 đã ban hành Thông báo số 20/TB-HĐT về kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020.

Theo đó:

1. Hội đồng thi thông báo điểm thi của 105 công chức, viên chức dự thi Vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020.

2. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Hội đồng thi tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết các kiến nghị về điểm thi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi. Phí phúc khảo theo quy định tại Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính là: 150.000 đồng/bài thi.

3. Địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo và phí phúc khảo: Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực của Hội đồng thi), địa chỉ số 89 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (trong giờ hành chính).

Chi tiết đề nghị xem Thông báo số 20/TB-HĐT, Điểm thi và Mẫu đơn phúc khảo (Tải tại đây)./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Huỳnh Trung Phú

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online