Góp ý dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
Công tác Văn thư lưu trữ

Góp ý dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

10:37 30/05/2022

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Sở Nội vụ ban hành Công số 848/SNV-CCVTLT về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Nội dung cụ thể:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2631/VPUBND-TH ngày 19 tháng 5 năm 2022 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức đóng góp ý kiến về hồ sơ và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu được dự thảo tại Dự thảo Thông tư nêu trên, cụ thể:
- Đối với các Sở, ban, ngành tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đơn vị sự nghiệp, Doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh; các hội đặc thù tỉnh đóng góp ý kiến đối với các hồ sơ tại Phụ lục I của dự thảo Thông tư;
- Đối với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đóng góp ý kiến tại phần I Phụ lục II dự thảo Thông tư; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đóng góp ý kiến tại phần II Phụ lục II của dự thảo Thông tư;
Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Sở Nội vụ qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice 4.0 trước ngày 02/6/2022, hoặc theo địa chỉ: Số 267, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi cục Văn thư - Lưu trữ), điện thoại: 02963.858.579 gặp chuyên viên Nguyễn Thị Thu Trinh để phối hợp thực hiện./.
(Đính kèm Thông tư)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Tiền Em

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online