Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2022
Công tác Văn thư lưu trữ

Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2022

04:33 19/09/2022

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 20 tháng 7 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, thuộc Sở Nội vụ năm 2022.

Responsive image
 

Sở Nội vụ tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, cụ thể như sau:
Tổng số viên chức cần tuyển làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2022 là 03 người:
- Vị trí Lưu trữ viên hạng III: 01 người;
- Vị trí Quản trị viên hệ thống hạng III: 01 người;
- Vị trí Văn thư viên Trung cấp: 01 người.

File đính kèm:

1. Thông báo

2. Mẫu đơn đăng ký

Chi cục VTLT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online