Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ”
Công tác Văn thư lưu trữ

Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ”

10:01 24/03/2020

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 912/QĐ-BNV về việc tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ".

Theo đó, tặng Kỷ niệm chương "vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ" cho 3.221 cá nhân thuộc các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành văn thư, lưu trữ nhà nước. Trong đó, tỉnh An Giang có 74 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương trong đợt này.

Danh sách cá nhân của tỉnh An Giang được tặng kỷ niệm chương

 

                                                                      

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sơn Yến (Chi cục Văn thư - Lưu trữ)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online