Thông báo Kết quả điểm xét tuyển, xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017
Công tác Văn thư lưu trữ

Thông báo Kết quả điểm xét tuyển, xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017

08:29 13/09/2018

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;Căn cứ Báo cáo số 09/BC-HĐTDVC ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả điểm xét tuyển, xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017

     Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc Thông báo và niêm yết kết quả điểm của các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển, xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017, cụ thể như sau:
     1. Danh sách kết quả điểm của các thí sinh xét tuyển, xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017.
     2. Thời hạn nộp đơn phúc khảo:
     - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký Thông báo, các thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo điểm xét tuyển, xét tuyển đặc cách đến Hội đồng tuyển dụng viên chức (Mẫu đơn đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tải về
tại đây).
     - Đơn đề nghị phúc khảo nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Địa chỉ số 89, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
     - Hạn cuối tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo: Vào lúc 17 giờ 00 ngày 26 tháng 9 năm 2018 (đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi theo đường bưu điện thì tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì).
     - Không nhận đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax và các đơn phúc khảo nộp sau thời hạn nêu trên.
     - Không phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.
     Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang thông báo đến các thí sinh biết./. Thông báo số 99/TB-VTLT tải về
tại đây.

 

Thị Phượng – Chi cục Văn thư – Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online