Triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang
Công tác Văn thư lưu trữ

Triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang

08:19 24/12/2020

Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang tổ chức triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư cho hơn 60 cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở.

   Đến dự khai giảng lớp có Ông Võ Thành Minh - Phó Chánh Văn phòng Sở, Ông Nguyễn Minh Đức An - Trưởng Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang (báo cáo viên) cùng hơn 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham dự.

 Responsive image
Ông Võ Thành Minh - Phó Chánh Văn phòng Sở NN&PT NT
phát biểu tại buổi tập huấn

 Responsive image
Quang cảnh lớp tập huấn

 Responsive image
Ông Nguyễn Minh Đức An - Trưởng Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ,
Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang triển khai nội dung

  Tại buổi tập huấn, các học viên đã được Báo cáo viên triển khai, hướng dẫn các nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ như: Luật lưu trữ năm 2011, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
   Qua lớp tập huấn các học viên được trang bị kiến thức về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo từng bước chấn chỉnh, đưa công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ của đơn vị đi vào nền nếp./

Nguyễn Võ Đình Thịnh - Chi cục VTLT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online