Thư mời họp Phiên thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Cải cách hành chính

Thư mời họp Phiên thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

03:23 17/04/2023

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 487/VPCP-TH ngày 16 tháng 4 năm 2023 về việc mời tham dự Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thư mời họp số 137/TM-VPUBND ngày 17 tháng 4 năm 2023, như sau:

I. Thành phần tham dự và địa điểm:
1. Điểm cầu cấp tỉnh:
a. Thành phần:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì. 
- Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030 (theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh);
- Đại diện lãnh đạo và 01 công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo và 01 cán bộ Bưu điện tỉnh; 
- Cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh.
b. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (Số 16C, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
2. Điểm cầu cấp huyện:
a. Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND và Phòng Nội vụ;
- Cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện.
b. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
II. Nội dung:
- Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp;
- Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước - SIPAS 2022 và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - PAR INDEX 2022.
III. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 19 tháng 4 năm 2023 (Thứ Tư). 
* Lưu ý:
- Đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định hiện hành.
- Tài liệu Phiên họp được đăng tải tại địa chỉ: https://moha.gov.vnhttp://caicachhanhchinh.gov.vn. đề nghị các đại biểu in và mang theo khi tham dự Hội nghị.
- Trung tâm Công báo - Tin học - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo kết nối đường truyền của Hội nghị.
Đề nghị quý đại biểu tham dự đúng thời gian, thành phần theo thư mời./. 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online