Họp Hội đồng thẩm định Thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án Lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Họp Hội đồng thẩm định Thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án Lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh An Giang

09:10 10/04/2024

Chiều ngày 09/4/2024, Hội đồng thẩm định Thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án “Lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh An Giang theo Nghị quyết số 1107/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020, Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cập nhật biên giới Quốc gia theo Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia đã ký ngày 05/10/2019 về việc phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước, có hiệu lực từ ngày 22/12/2020” tổ chức họp rà soát các nội dung liên quan việc triển khai công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án. Ông Lê Nguyên Châu, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image


Thành viên Hội đồng thảo luận, đóng góp ý kiến

Tại cuộc họp, sau khi nghe đơn vị tư vấn thông qua Báo cáo phương án thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, góp ý một số vấn đề như: Đề nghị rà soát nội dung cần điều chỉnh về tên, số hiệu các mốc địa giới hành chính của dự án; Việc cập nhật bản đồ đường biên giới cần đảm bảo đúng quy định; Cần rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định mới về Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách, thời gian và tiến độ cấp phát vốn trong quá trình thực hiện dự án…

Responsive image
 
Ông Lê Nguyên Châu, Giám đốc Sở Nội vụ - Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận cuộc họp

 Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Nguyên Châu, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án đề nghị đơn vị tư vấn khẩn trương điều chỉnh, bổ sung nội dung trong Báo cáo phương án thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án theo ý kiến của các thành viên Hội đồng, cũng như cập nhật kịp thời các cơ sở pháp lý đảm bảo theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp với các địa phương rà soát, đảm bảo tính chính xác về nội dung bản đồ, mốc địa giới hành chính, đặc biệt là đường biên giới cần đảm bảo phù hợp với Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền đã ký giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Từ đó, đảm bảo hoàn thành thời gian và chất lượng của Dự án theo tiến độ đã đề ra. 
Trước đó, tỉnh An Giang cũng đã tổ chức bàn giao và đưa vào quản lý, sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Dự án 513) với số lượng 489 mốc địa giới hành chính của Dự án (Trong đó: 369 mốc cấp xã, 96 mốc cấp huyện, 24 mốc cấp tỉnh), và 828 bộ bản đồ địa giới hành chính, với 6.930 tờ bản đồ. Đó là cơ sở pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp sử dụng trong công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh của địa phương./.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online