Hội nghị tuyên truyền nâng cao chỉ số quản trị hành chính công và pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Cải cách hành chính

Hội nghị tuyên truyền nâng cao chỉ số quản trị hành chính công và pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn

09:28 26/09/2017

Sáng ngày 26/9/2017, Sở Nội vụ phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và UBND Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng quản trị hành chính công năm 2017

 

Zalo
Zalo

  Thông qua hội nghị tuyên truyền sẽ giúp cho cán bộ, công chức và nhân dân hiểu rõ nội dung cơ bản về chỉ số PAPI, chính quyền điện tử; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn và nhân dân hướng vào mục tiêu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, đáp ứng sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; từng bước nâng cao chất lượng quản trị hành chính công; xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực hiệu quả.

Nguyễn Bình Định

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online