Công bố Kết luận Thanh tra đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Thanh tra

Công bố Kết luận Thanh tra đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

03:04 17/08/2022

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2022, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Đoàn thanh tra do bà Lê Kim Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và thực hiên chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng đối với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh. Về phía lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có ông Nguyễn Thanh Cường – Trưởng Ban, ông Phạm Công Giát – Phó trưởng Ban cùng đại diện phòng chuyên môn có liên quan.

Responsive image

Bà Lê Kim Bình – Trưởng đoàn, Phó Giám đốc Sở phát biểu.

Sau khi trực tiếp thanh tra tại đơn vị, trên cơ sở Báo cáo kết quả, Đoàn thanh tra đã trình Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Kết luận số 1369/KL-SNV ngày 08/8/2022. Theo kết luận, trong giai đoạn thanh tra các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương; công tác thi đua khen thưởng được thực hiện theo quy định.

Kết luận cũng đã nêu ra một số hạn chế như: số lượng thành viên hội đồng tuyển dụng chưa đúng quy định, thành viên Ban Giám sát, Tổ in sao đề thi chưa đúng theo Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức; chưa tổ chức thành lập Khối thi đua cơ sở đối với các phòng, đơn vị trực thuộc.
Ghi nhận những ý kiến đóng góp của Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Thanh Cường – Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tiếp thu ý kiến đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai khắc phục các kiến nghị nêu tại Kết luận.

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online