Thông báo đăng ký khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi công tác thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Công chức - Viên chức

Thông báo đăng ký khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi công tác thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

09:55 05/07/2017

Ngày 05 tháng 7 năm 2017, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1036/SNV-CCVC về việc đăng ký khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi công tác thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

 
 

 Theo đó, Sở Nội vụ phối hợp với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 01 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi công tác thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với số lượng 80 người, cụ thể như sau:
  1. Đối tượng tham dự:
   Công chức, viên chức phụ trách theo dõi công tác thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
  2. Thời gian học: 02 ngày, từ ngày 25/7/2017 đến ngày 26/7/2017. Khai giảng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25/7/2017 (thứ ba).
  3. Kinh phí tham dự khóa học:
  Sở Nội vụ sử dụng nguồn kinh phí được cấp để tổ chức lớp và chi hỗ trợ cho học viên theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  Thời gian đăng ký về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 11 tháng 7 năm 2017.

Xem toàn văn Công văn số 1036/SNV-CCVC và tải mẫu Danh sách tại đây.

Huỳnh Trung Phú-Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online