Thông báo triệu tập bổ sung thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
Công chức - Viên chức

Thông báo triệu tập bổ sung thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018

01:37 21/05/2018

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thông tin danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018; Hội đồng thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 04/TB-HĐTNNCC ngày 18 tháng 5 năm 2018 về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018. Theo đó:

1. Địa điểm thi: Trường Đại học An Giang. Địa chỉ: số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
2. Thời gian thi: 1,5 ngày, từ ngày 26/5/2018 đến ngày 27/5/2018 (thứ bảy, chủ nhật). Khai mạc kỳ thi vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26/5/2018.
3. Số lượng thí sinh được triệu tập: 18 thí sinh, gồm:
- Danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018 (bổ sung): 10 người.
- Danh sách đủ tiêu chuẩn, điều điện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch kế toán viên năm 2018 (bổ sung): 02 người.
- Danh sách đủ tiêu chuẩn, điều điện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch kiểm soát viên thị trường năm 2018 (bổ sung): 06 người.
4. Phí dự thi: 700.000 đồng/người.
Xem toàn văn Thông báo số 04/TB-HĐTNNCC và Danh sách bổ sung tải
tại đây./.

 

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online