Kéo dài thời gian sử dụng con dấu, tài khoản và thanh, quyết toán của Trạm Thủy lợi cấp huyện
Tổ chức - Bộ máy

Kéo dài thời gian sử dụng con dấu, tài khoản và thanh, quyết toán của Trạm Thủy lợi cấp huyện

11:19 10/09/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3446 và 3447/VPUBND-TH ngày 11/7/2018, về việc xử lý khó khăn trong việc thành lập Trạm Thủy lợi liên huyện Thoại Sơn và huyện Tịnh Biên và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1220/SNN&PTNT-TCCB về việc xin gia hạn thời gian hoạt động, con dấu, tài khoản của Trạm Thủy lợi cấp huyện.

 

Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định và trình lên UBND tỉnh xem xét, quyết định: Kéo dài thời gian gia hạn con dấu, tài khoản và thời hạn thanh, quyết toán tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018. Với các lý do sau:

1. Về nguồn kinh phí để chi lương và hoạt động cho các Trạm Thủy lợi liên huyện cần phải tiến hành theo trình tự: chuyển viên chức Trạm Thủy lợi cấp huyện về Trạm Thủy lợi liên huyện, Bổ nhiệm Trưởng trạm hoặc Phó Trưởng trạm, Khắc dấu, Mở tài khoản tại Kho bạc, mới có kinh phí chi lương và hoạt động cho các Trạm Thủy lợi liên huyện. Tuy nhiên, hiện nay các huyện, thị xã, thành phố mới xác định nhân sự chính thức chuyển từ Trạm Thủy lợi cấp huyện về Trạm Thủy lợi liên huyện. Như vậy, đến thời điểm này, Trạm Thủy lợi liên huyện chưa có nhân sự và kinh phí chi lương, chi cho hoạt động.

2. Từ các nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và nhân dân đóng góp,… những năm qua Trạm Thủy lợi cấp huyện đã và đang thực hiện quản lý đầu tư gồm: Xây dựng, duy tu sửa chữa cống; nâng cấp đê bao, nạo vét kết hợp giao thông nội đồng,… Các công trình thủy lợi phần lớn vận động dân hiến đất xây dựng, nên đa số công trình không có hành lang, vị trí đổ đất, xây dựng, nâng cấp; ngoài ra, phải chờ dân thu hoạch xong mới triển khai thi công hoặc một số công trình không thể thi công trong mùa lũ. Vì vậy, đa số các dự án thủy lợi đều vướng khâu giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình cũng như thanh quyết toán.

3. Hiện nay, đang vào mùa mưa bão mà Trạm Thủy lợi liên huyện chưa có nhân sự để điều hành công việc và cũng chưa có kinh phí hoạt động. Bên cạnh đó, các Trạm Thủy lợi cấp huyện cũng còn vướng trong việc thanh, quyết toán các công trình cũ và công trình chuyển qua năm 2018.

Để công tác điều hành hoạt động của ngành thủy lợi cấp huyện được thuận lợi, ngày 01 tháng 8 năm 2018 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1792/QĐ-UBND về việc gia hạn con dấu, tài khoản và thời hạn thanh, quyết toán đến hết ngày 31/12/2018.

Giang - Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online