Giấy mời về việc tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử tại điểm cầu An Giang
Công tác bầu cử

Giấy mời về việc tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử tại điểm cầu An Giang

04:23 18/01/2021

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-HĐBCQG ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Tại điểm cầu địa phương, Ủy ban bầu cử tỉnh thông báo:

Thiện Nhân

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online