Thông báo Kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2018
Tổ chức - Bộ máy

Thông báo Kết quả điểm kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2018

03:05 04/07/2018

Căn cứ Công văn số 540/BNV-CCVC ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018

     Sau khi hoàn thành ráp phách, tổng hợp kết quả điểm theo quy định, Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 thông báo kết quả điểm của 92 thí sinh đã tham dự kỳ thi nâng lên ngạch Chuyên viên hoặc lương đương năm 2018 tổ chức vào ngày 26/5/2018 và 27/5/2018 (Danh sách điểm của thí sinh theo ngạch đăng ký dự thi).
     Trường hợp có đơn đề nghị phúc kháo, đề nghị các thí sinh khẩn trương nộp về cơ quan thường trực Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (Sở Nội vụ) trước ngày 15/7/2018 để tổ chức chấm phúc khảo bài thi theo quy định. Lệ phí phúc khảo 150.000 đồng/bài thi.
     Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 xin thông báo đến cơ quan, thí sinh biết, thực hiện.
     Kèm theo Thông báo số 12/TB-HĐTNN tải về
tại đây, kết quả điểm thi nâng lên ngạch chuyên viên tại đây, nâng lên ngạch kế toán viêntại đây, nâng lên kiểm lâm viên tại đây, kiểm soát viên thị trường tại đây). Đơn phúc khảo tải tại đây.

 

Huỳnh Trung Phú - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online