thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần VII năm 2018
Tổ chức - Bộ máy

thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần VII năm 2018

10:53 11/01/2018

Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của Thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh An Giang, Ngày 28 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh An Giang ký Quyết định số 2290/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang. Tiếp đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang có văn bản số 03/CV-LHH ngày 03 tháng 01 năm 2018 đề nghị Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần VII năm 2018

          Trong những năm qua, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh đã tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ nhất và lần thứ hai,… hiện nay đang triển khai Cuộc thi lần thứ VII năm 2018 với những tín hiệu rất đáng vui mừng. Tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh, các em nhỏ sẽ có điều kiện được giao lưu, học hỏi các kỹ năng thuyết trình cho sản phẩm sáng tạo và được rèn luyện tính mạnh dạn, tự tin trong các cuộc thi nói riêng và trong cuộc sống nói chung, làm nên tảng cho hành trình làm chủ đất nước sau này.

          Để cuộc thi được tổ chức đều đặn hàng năm với quy mô và chất lượng ngày càng cao, trong thời gian tới, hy vọng các cấp, các ngành cũng như các nhà doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sẽ quan tâm, động viên tinh thần và tích cực hỗ trợ vật chất để các em thanh thiếu niên nhi đồng được tham gia sân chơi trí tuệ bổ ích này để có cơ hội biến những ý tưởng sáng tạo thành mô hình, sản phẩm cụ thể đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống.

Thị Giang - Phòng TCBC và TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online