Tập huấn công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2020
Công tác Văn thư lưu trữ

Tập huấn công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2020

08:40 28/08/2020

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-CCVTLT ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. Nhằm kịp thời triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; đồng thời cập nhật thêm những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát biểu tại buổi khai giảng

Trong các ngày (24 - 26/8/2020) và (27 - 29/8/2020), Chi cục Văn thư - Lưu trữ phối hợp với Trung tâm Khoa học Hành chính và Văn thư - Lưu trữ tổ chức khai giảng các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. Đến tham dự và phát biểu tại buổi khai giảng có ông Nguyễn Văn Tuấn - Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ; ông Dương Văn Lịnh - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ; Tiến sĩ Cam Anh Tuấn - Phó trưởng Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng; Thạc sĩ Lê Thị Nguyệt Lưu - Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng hơn 500 học viên từ các Sở, ban, ngành tỉnh; Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các Hội đặc thù cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, ban ngành tỉnh; các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND các huyện, thị, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn về tham dự.

Responsive image

Ông Dương Văn Lịnh - Phó chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát biểu tại buổi khai giảng
 
Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày, chia thành 02 đợt: Đợt 01 (từ ngày 24 - 26/8/2020); đợt 02 (từ ngày 27 - 29/8/2020). Nội dung tập huấn tập trung triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; quản lý văn bản đi - đến; kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản hành chính; hướng dẫn xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan; lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan đối với hồ sơ giấy; lập hồ sơ công việc đối với hồ sơ điện tử trên phần mềm quản lý văn bản VNPT I-Office 4.0.

Responsive image

Tiến sĩ Cam Anh Tuấn - Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo nội dung tập huấn

Responsive image

Thạc sĩ Lê Thị Nguyệt Lưu - Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn học viên lập hồ sơ giấy 
 

Responsive image

Responsive image

Responsive image
 Học viên thực hành lập hồ sơ giấy

Responsive image

Học viên thực hành lập hồ sơ điện tử trên phần mềm quản lý văn bản VNPT I-Office 4.0

Thông qua lớp tập huấn, học viên kịp thời cập nhật những điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và được trang bị thêm những kiến thức mới về kỹ năng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, qua đó góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức và địa phương đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới./.

Minh Toàn- Chi cục VTLT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online