Tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu khai thác và sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử
Công tác Văn thư lưu trữ

Tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu khai thác và sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử

09:06 21/07/2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo UBND tỉnh việc giãn cách xã hội, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của người dân, kiểm soát tốt nguy cơ lây lan dịch bệnh

    Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu khai thác và sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử kể từ ngày 15/7/2021 đến khi có thông báo mới (Chi tiết xem file đính kèm bên dưới).

 

Nguyễn Võ Đình Thịnh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online