Đoàn công tác liên ngành của Trung ương khảo sát hiện trạng phát triển các xã đề nghị thành lập thị trấn của tỉnh An Giang
Xây dựng chính quyền

Đoàn công tác liên ngành của Trung ương khảo sát hiện trạng phát triển các xã đề nghị thành lập thị trấn của tỉnh An Giang

09:32 07/06/2020

Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn, cùng các thành viên đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát thực tế hiện trạng phát triển của các xã đề nghị thành lập thị trấn trong địa bàn tỉnh An Giang gồm xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành; xã Cô Tô, huyện Tri Tôn; xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

Tại các địa phương được khảo sát, Đoàn công tác nhận xét, đánh giá các xã Vĩnh Bình, Cô Tô, Vĩnh Thạnh Trung đều đã được UBND tỉnh An Giang công nhận là đô thị loại V, các xã trên có vai trò vị trí quan trọng, có thế mạnh phát triển thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp; việc thành lập đơn vị hành chính đô thị là phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính, các định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan; là hiện thực hóa quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, từ đó tạo nên một hệ thống đô thị được kết nối, liên kết với nhau một cách hài hòa hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trong vùng.

Theo đề xuất của UBND tỉnh An Giang, địa phương sẽ trình Trung ương xem xét đề án thành lập 03 thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
- Thành lập thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành trên cơ sở nguyên trạng xã Vĩnh Bình với diện tích tự nhiên là 40,93 km2, dân số 2.525 hộ với 10.245 nhân khẩu. Toàn thị trấn có 04 khóm trên cơ sở các ấp hiện có của xã Vĩnh Bình bao gồm: ấp Vĩnh Phước, ấp Vĩnh Lộc, ấp Vĩnh Thọ và ấp Phước Thành. Sau khi thành lập thị trấn Vĩnh Bình có vị trí địa lý: Đông giáp xã Vĩnh Hanh, Tây giáp xã Vĩnh An, Nam giáp xã Vĩnh Nhuận, xã Tân Phú, Bắc giáp xã Bình Chánh huyện Châu Phú; Trụ sở làm việc: Đặt tại trụ sở làm việc hiện có của xã Vĩnh Bình.
- Thành lập thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn trên cơ sở nguyên trạng xã Cô Tô với diện tích tự nhiên là 42,33 km2, dân số 2.805 hộ với 11.449 nhân khẩu. Toàn thị trấn có 06 khóm trên cơ sở các ấp hiện có của xã Cô Tô bao gồm: Tô Bình, Tô Lợi, Tô An, Tô Phước, Huệ Đức, Sóc Triết. Sau khi thành lập thị trấn Vĩnh Bình có vị trí địa lý: bắc giáp xã Núi Tô; nam giáp xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; Đông giáp xã Tà Đảnh, và xã Tân Tuyến; Tây giáp xã Ô Lâm. Trụ sở làm việc: Đặt tại trụ sở làm việc hiện có của xã Cô Tô.
- Thành lập Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Vĩnh Thạnh Trung với diện tích tự nhiên 28,43 km2;  dân số 29.500 người; có 12 ấp, gồm: Vĩnh Quí, Vĩnh Phú, Thạnh An, Vĩnh Quới, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh An, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hưng, Bình An, Thạnh Lợi. Sau khi thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung có vị trí địa lý: Đông bắc giáp xã Phú Bình, huyện Phú Tân; Đông nam giáp xã Bình Long và thị trấn Cái Dầu; Tây nam giáp xã Thạnh Mỹ Tây; Tây bắc giáp xã Mỹ Phú và xã Ô Long Vĩ. Trụ sở làm việc: Dự kiến sau khi thành lập thị trấn Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh Trung sẽ chuyển về khu vực Cơ sở 2 của Trường trung cấp KTKT An Giang.
Sau khi thành lập các thị trấn, huyện Châu Thành, huyện Tri Tôn và huyện Châu Phú không thay đổi diện tích, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Tỉnh An Giang không thay đổi diện tích, dân số và không tăng đơn vị hành chính các cấp, toàn tỉnh có  11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 08 huyện và 156 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 21 phường, 19 thị trấn (tăng 3 thị trấn) và 116 xã (giảm 3 xã).
Trên cơ sở kết quả khảo sát, các thành viên trong Đoàn đã đánh giá, góp ý về thành phần hồ sơ, thủ tục, nội dung Đề án, về tóm tắt phim tư liệu, cập nhật điều chỉnh số liệu phù hợp, đề án cần nêu nổi bật thế mạnh phát triển ngành đặc thù tại các đơn vị đề nghị thành lập thị trấn … Đại diện lãnh đạo địa phương đã tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý của Đoàn khảo sát liên ngành, khẩn trương kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh trình cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất./. 

THIỆN NHÂN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online