Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021
Thi tuyển công chức năm 2021

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021

10:14 10/03/2022

Căn cứ Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021; Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 về việc điều chỉnh điểm d khoản 1 mục IV Kế hoạch số 377/KH-UBND về tổ chức thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021; Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về thành lập Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021; Để giúp thí sinh chủ động, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021, Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2021 thông báo đến các thí sinh nội dung, tài liệu phục vụ thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021

Cụ thể như sau:

Danh mục tài liệu chia theo 35 lĩnh vực theo vị trí việc làm (Danh mục tài liệu đính kèm). Thí sinh đối chiếu lại cơ quan, vị trí việc làm mà mình đăng ký dự tuyển để nghiên cứu tài liệu tương ứng.

Thông báo này và các thông tin khác có liên quan đến kỳ thi được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ (số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ http://sonoivu.angiang.gov.vn để các thí sinh biết, thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online