Mời dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2020
Văn phòng Sở

Mời dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2020

01:58 18/01/2021

Thực hiện Chương trình công tác, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online