Triển khai cài đặt Bluezone trên toàn quốc
Văn phòng Sở

Triển khai cài đặt Bluezone trên toàn quốc

08:50 05/08/2020

Thủ tướng đã chỉ đạo nhanh chóng triển khai Bluezone trên toàn quốc, vì ứng dụng chỉ hiệu quả khi toàn dân sử dụng.

Responsive image
 

Kinh nghiệm triển khai ở Đà Nẵng cho thấy, để triển khai thành công, Sở TTTT đóng vai trò nòng cốt tại địa phương, huy động được sự vào cuộc của chính quyền cơ sở cấp phường, xã và Tổ dân phố theo cách "đi từng ngõ, gõ từng nhà". 

Responsive image
 

Thông điệp tuyên truyền chính:

1- Cài Bluezone, cùng Chính phủ, cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh.

2- Bật Bluetooth để Bluezone hoạt động hiệu quả.

Toàn bộ tài liệu tuyên truyền cơ bản tại đây: https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu

Cục Tin học hóa sẽ định kỳ tổng hợp tình hình cài đặt của các địa phương để báo cáo TTgCP và Ban Chỉ đạo quốc gia./.

Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online