Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nội vụ năm 2023
Văn phòng Sở

Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nội vụ năm 2023

09:13 28/12/2023

Ngày 20/12/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Nội vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì tại đầu cầu An Giang.

Responsive image
 
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Hà Nội.

Responsive image

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại đầu cầu tỉnh An Giang.

Năm 2023, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, ngành nội vụ cả nước đã nỗ lực, quyết tâm, thực hiện tốt "3 đột phá, 4 trọng tâm", tạo được sự chuyển biến toàn diện, rõ nét với những kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước và từng địa phương.

Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời,inh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.
Qua đó, đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương; giảm 10 cục và 144 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 108 phòng trong vụ/ban, thuộc bộ, ngành; giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành. Các địa phương đã tiến hành giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; giảm 2.572 tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn UBND tỉnh, huyện trong cả nước.
Ngoài ra, ngành còn tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 12 Nghị quyết thành lập 60 đơn vị hành chính đô thị của 12 tỉnh, thành phố. Cùng với đó, bộ và ngành nội vụ đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, như: Công tác thi đua – khen thưởng; công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi Chính phủ…
Năm 2024, ngành nội vụ xác định sẽ tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp trọng tâm, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và để ra phương châm hành động “Kỷ cương, gương mâu, chuyên nghiệp, hiệu quả”, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành nội vụ.

Văn phòng Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online