Hội nghị giao ban công tác Nội vụ quý I năm 2024
Văn phòng Sở

Hội nghị giao ban công tác Nội vụ quý I năm 2024

07:55 20/04/2024

Sáng ngày 12/4/2024, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Ông Lê Nguyên Châu, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trị Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Đoàn Thanh Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới; cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và lãnh đạo 11 Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

Hội nghị được tổ chức tại UBND huyện Chợ Mới

Trong quý I năm 2024, toàn ngành Nội vụ tỉnh An Giang đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh thực hiện các mặt công tác kịp thời, đảm bảo theo quy định. Về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đã tổ chức triển khai, hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế đợt 01 năm 2024  đối với 33 trường hợp. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc chuẩn bị công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 và kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương.
 


 Responsive image

Responsive image

Responsive image

Các ngành, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời, tiếp tục duy trì các mô hình đổi mới, sáng tạo, giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, như: “Trung tâm điều hành thông minh và cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế”, “Tổ chuyển đổi số cộng đồng”, “Đội thanh niên tình nguyện về dịch vụ công trực tuyến”,… Từ đó, góp phần nâng cao việc thực hiện văn hóa công vụ, nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024; Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025;  Dự án “Lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh An Giang”; Rà soát các xã An toàn khu, vùng An toàn khu...
 
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình của các ngành, địa phương về tín ngưỡng, tôn giáo được đẩy mạnh. Phối hợp cùng các Đoàn của Trung ương và tỉnh đi thăm và tặng quà các cá nhân và cơ sở tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024; Tổ chức tọa đàm khoa học: “Thực trạng hoạt động du lịch tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang”. Hỗ trợ Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác thi đua, khen thưởng được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có tác động khích lệ, động viên kịp thời, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Trong quý, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh khen thưởng kịp thời, đúng quy định Cờ thi đua cấp tỉnh cho 07 tập thể, Bằng khen UBND tỉnh cho 270 tập thể và cá nhân, tham mưu UBND tỉnh thưởng tiền cho 51 trường hợp được khen cấp Nhà nước. Công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện tốt và hiệu quả các nhiệm vụ về: xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan; chỉnh lý tài liệu và bàn giao tài liệu; bảo quản tài liệu lưu trữ và phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu.
 
Tại Hội nghị, đại diện Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố và các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề như: việc thực hiện bảng tên cơ quan theo tiêu chuẩn quy định; vướng mắc trong xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ; việc thực hiện sắp xếp chuyên môn theo đề án vị trí việc làm và thời hạn chuẩn hoá bằng cấp chuyên môn cho phù hợp; thực hiện chuyển đổi đối tượng công chức qua cán bộ và ngược lại; việc bố trí cán bộ làm công tác Đoàn quá tuổi theo quy định; thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý; việc vận động, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; đề xuất sớm ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện các quy định về Thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh…

Responsive image 
Ông Lê Nguyên Châu, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lê Nguyên Châu, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị toàn ngành Nội vụ cần tập trung vào nhiệm vụ cải cách hành chính, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về nghiệp vụ, công vụ, hướng dẫn, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt là rà soát lại các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh, để từ đó đề ra hướng khắc phục những mặt hạn chế, góp phần nâng cao các chỉ số này trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, quan tâm công tác quản lý, tổ chức cán bộ, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch… đảm bảo quy định. Đồng thời, tiếp tục tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện hoạt động cho các tôn giáo đảm bảo đúng quy định; công tác sắp xếp đơn vị hành chính, địa giới hành chính; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; đề án vị trí việc làm; cập nhật phần mềm quản lý, xây dựng phần mềm đánh giá, phần mềm thi đua khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí; chuẩn bị các bước tổ chức đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang năm 2025…/.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online