Thông báo Lịch trực lễ ngày 30/4 - 01/5 của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
Văn phòng Sở

Thông báo Lịch trực lễ ngày 30/4 - 01/5 của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

03:36 29/04/2020

Thực hiện Công văn số 417/UBND-TH ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp lễ 30/4 và 01/5. Nhằm đảm bảo cho công việc được thông suốt, cũng như thuận tiện cho việc liên hệ công tác, Sở Nội vụ thông báo lịch trực lễ 30/4 - 01/5, cụ thể như sau:

 

 

Ngọc Bích

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online