Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2023-2025 thành công tốt đẹp
Văn phòng Sở

Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2023-2025 thành công tốt đẹp

04:23 10/10/2022

Ngày 07/10/2022, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2025.

Responsive image

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ, Chi bộ 1 đã lãnh đạo toàn thể đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn về an toàn về an ninh trật tự; quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần yêu thương giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và từng giai đoạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; đặc biệt tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa tỉnh; lãnh đạo thực hiện tốt giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên…

Bên cạnh đó, Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Responsive image

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Long Hồ, Bí thư Đảng ủy Sở đã biểu dương những kết quả mà Chi bộ 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ 1 cần phát huy, kế thừa các thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2025 đã đề ra. Đồng thời, sau Đại hội đề nghị Chi bộ sớm hoàn chỉnh hồ sơ trình Đảng ủy sở phê chuẩn nhân sự chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025.

Responsive image

(Hình ảnh- Đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư chi bộ 1, nhiệm kỳ 2023-2025)

Responsive image

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm; Đại hội đã thống nhất bầu Chi ủy Chi bộ 1,  nhiệm kỳ 2023 – 2025 gồm 03 đồng chí, đồng chí Ngô Thị Ngọc Hạnh Chánh Văn phòng Sở tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Bình Định Trưởng phòng Cải cách hành chính và Xây dựng Chính quyền tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và chi ủy viên Chi bộ là đồng chí Đoàn Bảo Toàn Phó Chánh Văn phòng Sở.

Văn phòng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online