Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ
Văn phòng Sở

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ

01:42 14/01/2022

Sáng ngày 12/01, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường, Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu An Giang có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND cấp tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ; Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện.

Responsive image

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ năm 2021

Responsive image

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị
Hội nghị đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, kế thừa, phát huy những thành tích đạt được, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động năm 2022 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, khắc phục những điểm nghẽn, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác của toàn ngành Nội vụ năm 2022, với 9 nhiệm vụ trọng tâm:
Một là, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. 
Hai là, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh thẩm định thành lập các đơn vị hành chính đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa tại các địa phương.
Bốn là, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 
Năm là, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, tiếp tục tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030.
Sáu là, đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng, sớm cụ thể hóa Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ; triển khai hiệu quả chiến lược thanh niên và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ và toàn ngành Nội vụ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh.
Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại trên các lĩnh vực; triển khai Chương trình hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; các hoạt động thể hiện vai trò của Bộ, ngành Nội vụ trong thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Tám là, đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ; hoàn thành toàn bộ dữ liệu liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Chín là, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành.

Responsive image

Về định hướng năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thống nhất với những nhiệm vụ mà Bộ, ngành Nội vụ đã đề ra; đồng thời đề nghị ngành Nội vụ cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Thứ nhất, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ là rất quan trọng và nhạy cảm vì liên quan đến con người, “nếu sáp nhập bộ máy vào thì đụng đến lợi ích của đội ngũ, lo lắng, tâm tư; nếu tách ra thì rất vui vẻ nhưng bộ máy cồng kềnh, biên chế tăng, do đó, phải có quyết tâm chính trị lớn, xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình khách quan, công tâm, dân chủ, công bằng để áp dụng, thực hiện cho đúng, cho sát, phát huy tối đa trí tuệ tập thể, phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.
Thứ hai, một nhiệm vụ chung của cả nước là kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, nhất là biến chủng Omicron, Bộ Nội vụ cần bố trí bộ máy, con người phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu phòng, chống dịch; tham mưu tổ chức bộ máy, con người linh hoạt trong từng hoàn cảnh, có nền tảng tư duy phương pháp luận; phòng, chống dịch tốt mới thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tốt.
Thứ ba, tập trung tham mưu xây dựng thể chế quản lý nhà nước của ngành đảm bảo không cản trở, phục vụ cho sự phát triển đất nước và phù hợp với tình hình thực tế; xây dựng thể chế phải xuất phát từ thực tiễn, lấy mục tiêu quốc gia, dân tộc làm đầu; đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển, phải bố trí cán bộ giỏi, phải bố trí kinh phí tốt.
Thứ tư, hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm; thu hút nhân tài thì phải thực sự là nhân tài.
Thứ năm, tổ chức bộ máy, nhất là bộ máy bên trong các bộ, ngành, Bộ Nội vụ phải quyết tâm hơn nữa; đồng thời, đây mạnh cải cách hành chính để người dân, doanh nghiệp không than phiền; quan tâm biên chế ngành giáo dục và y tế; quan tâm hơn nữa công tác xây dựng đảng cả về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; tuân thủ đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, đặc biệt nguyên tắc tập trung dân chủ, việc càng khó, càng phức tạp càng phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; bám sát phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là tổ chức bộ máy và con người; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
Một số hình ảnh tại điểm cầu An Giang:
 

 

Ngọc Bích

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online