Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
Văn phòng Sở

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

09:37 04/10/2021

Sáng ngày 30/9/2021, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, Hội nghị do ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì.

 Tham dự tại điểm cầu tỉnh An Giang, có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở, ban, ngành tỉnh. Theo đó, Hội nghị (1) hướng dẫn rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ xây dựng Đề án; (2) hướng dẫn tạo tài khoản, phân quyền, điền biểu mẫu rà soát điện tử, gửi báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, hội nghị đã giải đáp một số nội dung vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tham dự.

Hình ảnh tại điểm cầu tỉnh An Giang:

 

Responsive image

Responsive image

 

 

                                                                                                   

Ngọc Bích

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online