Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh An Giang: Tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh An Giang: Tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

10:21 01/08/2022

Sáng 27/7, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Hội nghị do đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng chủ trì.

Về phía khách mời gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng của 11 huyện, thị xã, thành phố; Đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ 11 huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các Phòng Giáo dục và Đào tạo của 11 huyện, thị xã, thành phố. Đại diện Lãnh đạo UBND cấp xã; Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 Responsive image
Các điểm cầu trực tuyến tại Hội nghị

Tại hội nghị cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng đã được nghe báo cáo những nội dung quan trọng tại: Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”; Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua tỉnh An Giang; Công văn số 1099/SNV-BTĐKT ngày 23 tháng 6 tháng 2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh. Công văn số 409/UBND-TH ngày 27 tháng 4 tháng 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Công văn 1596/BTĐKT-V.II ngày 06/7/2022 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đồng thời tổng kết, nhận định những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

 Responsive image
Đ/c Huỳnh Thị Diễm Châu, phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Châu, Trưởng ban, Ban TĐKT, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh nhấn mạnh: Để phát huy hiệu quả của khóa tập huấn này, đ/c đề nghị sau Hội nghị, quý đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu để đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương mình; Các phong trào thi đua phải tập trung giải quyết những vấn đề của thực tiễn đặt ra, đồng thời có kế hoạch cụ thể, chủ đề rõ ràng. Bên cạnh đó, hình thức tổ chức phải đa dạng, phong phú, tạo sự hấp dẫn, thu hút được đông đảo mọi người tham gia. Tập trung đẩy mạnh và tổ chức thực hiện tốt các phong tào thi đua lớn do Trung ương và địa phương phát động; Bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; tránh khen thưởng dàn trải hoặc khen thưởng hình thức, thiếu tính khích lệ; trong đó chú trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; khen thưởng nhân dân. Người đứng đầu cần thể hiện sự quan tâm đối với công tác thi đua khen thưởng, bình xét đúng người đúng việc, thực sự khách quan, dân chủ, chính xác; bên cạnh đó, cần nghiên cứu sâu các văn bản về thi đua khen thưởng hiện hành để chỉ đạo thực hiện đúng quy định./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online