Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nội vụ
Văn phòng Sở

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nội vụ

09:40 02/07/2021

Sáng 02/7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nội vụ. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Tại điểm cầu tỉnh An Giang có đồng chí Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì hội nghị.

   Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Nội vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao, đặc biệt là làm tốt nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân công của Hội đồng Bầu cử quốc và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Toàn ngành Nội vụ cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng được cấp có thẩm quyền giao bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, đề án từng bước được nâng lên.

Hội nghị đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2021:
1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật trên các lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
2. Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường năng lực phân tích, dự báo và đề xuất chính sách trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, lựa chọn mô hình mới, cách làm hay; đồng thời, tận dụng tối đa các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tiếp tục tham mưu đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia minh bạch, hiệu quả.
3. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức; xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ và các bộ, ngành với chính quyền địa phương; khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.
4. Chăm lo xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao văn hóa công vụ gắn với tạo môi trường đổi mới, sáng tạo, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức của Bộ, ngành Nội vụ “đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả”.
5. Thực hiện đầy đủ các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đặc biệt là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác quản lý công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các bộ, ngành và địa phương; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành còn bất cập so với yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn.

Một số hình ảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh:

Responsive image

Responsive image

Ngọc Bích

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online