Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức cấp sở, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh
Văn phòng Sở

Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức cấp sở, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh

02:44 30/05/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Ngày 25 đến ngày 27 tháng 5 năm 2022, Sở Nội vụ đã triển khai tổ chức bồi dưỡng về kỹ năng lập và triển khai kế hoạch; kỹ năng viết báo cáo; công tác tuyên truyền cải cách hành chính cho hơn 90 học viên là cán bộ, công chức, viên chức cấp sở, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng:

Responsive image
 
(Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại lớp bồi dưỡng)

Responsive image
 
(Thạc sĩ Đặng Thanh Tuyền - Giảng viên chính báo cáo tại lớp bồi dưỡng)

Responsive image
 
(Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng)

 

Ngọc Bích

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online