Error

Error

Something went wrong - Please report this problem to the portal administrator.


Công đoàn cơ sở
Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua 04 trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2020 21/05/2020
Sự ra đời của công đoàn An Giang trên mảnh đất anh hùng cách mạng gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Tôn Đức Thắng 17/06/2019
Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức ngày pháp luật tháng 11/2018 12/11/2018
Đại hội Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 01/09/2017
Công đoàn Sở Nội vụ: Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi cho con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở 05/06/2017

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online