Thông báo

Lãnh đạo

Ông Ngô Hồng Yến

Giám đốc

nhyen@angiang.gov.vn

#

Ông Trương Long Hồ

Phó giám đốc

tlho@angiang.gov.vn

#

Bà Lê Kim Bình

Phó giám đốc

lkbinh@angiang.gov.vn

#

Ông Nguyễn Phú

Phó giám đốc

Trưởng Ban Tôn giáo

nphu@angiang.gov.vn

  • filter_1Văn phòng - Điện thoại: 02963 852 881
    Hình ảnh Họ và Tên Chức vụ Email
    Ngô Thị Ngọc Hạnh Chánh Văn phòng ntnhanh@angiang.gov.vn
    Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc Phó Chánh Văn phòng dhtkngoc@angiang.gov.vn
    Đoàn Bảo Toàn Phó Chánh Văn phòng dbtoan@angiang.gov.vn
    Phạm Thị Thúy An Kế toán trưởng pttan@angiang.gov.vn
    Nguyễn Thị Xuân Lan Chuyên viên ntxlan@angiang.gov.vn
    Nguyễn Khắc Điệp Chuyên viên nkdiep@angiang.gov.vn
    Lê Trương Ngọc Bích Chuyên viên ltnbich01@angiang.gov.vn
    Võ Thị Mỹ Hà Văn thư vtmha@angiang.gov.vn
  • filter_2Phòng Công chức viên chức - Điện thoại: 02963 856 922
    Hình ảnh Họ và Tên Chức vụ Email
    Huỳnh Trung Phú Trưởng phòng htphu@angiang.gov.vn
    Nguyễn Thị Tường Vi Phó Trưởng phòng nttvi@angiang.gov.vn
    Phạm Dũng Tiến Chuyên viên pdtien@angiang.gov.vn
    Dương Xuân Tiên Chuyên viên dxtien@angiang.gov.vn
    Nguyễn Thanh Nam Chuyên viên ntnam@angiang.gov.vn
  • filter_3Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ - Điện thoại: 02963 510 009
    Hình ảnh Họ và Tên Chức vụ Email
    Nguyễn Đức Thiện Trưởng phòng ndthien@angiang.gov.vn
    Nguyễn Thị Song Khánh Phó Trưởng phòng ntskhanh@angiang.gov.vn
    Nguyễn Bé Sáu Chuyên viên nbsau@angiang.gov.vn
    Nguyễn Thị Giang Chuyên viên ntgiang11@angiang.gov.vn
  • filter_4Thanh tra - Điện thoại: 02963 981 818
    Hình ảnh Họ và Tên Chức vụ Email
    Võ Minh Nâng Chánh thanh tra vmnang@angiang.gov.vn
    Phạm Văn Sang Thanh tra viên pvsang@angiang.gov.vn
    Trần Thị Ánh Thu Thanh tra viên ttathu@angiang.gov.vn
    Ngô Quang Toàn Thanh tra viên nqtoan@angiang.gov.vn
  • filter_5Phòng Cải cách hành chính & xây dựng chính quyền- Điện thoại: 02963 957 049 - 02963 989 522
    Hình ảnh Họ và Tên Chức vụ Email
    Nguyễn Bình Định Trưởng phòng nbdinh@angiang.gov.vn
    Lý Minh Tài Phó Trưởng phòng lmtai@angiang.gov.vn
    Mai Thiện Nhân Phó Trưởng phòng mtnhan@angiang.gov.vn
    Lê Ngọc Điệp Chuyên viên lndiep@angiang.gov.vn
    Huỳnh Dung Chuyên viên hdung@angiang.gov.vn
    Huỳnh Hiền Triết Chuyên viên hhtriet@angiang.gov.vn
    Võ Thị Thanh Thanh Chuyên viên vttthanh@angiang.gov.vn
  • filter_6Ban Tôn Giáo - Điện thoại: 02963 854 166
    Hình ảnh Họ và Tên Chức vụ Email
    Lê Tùng Châu Phó Trưởng Ban ltchau@angiang.gov.vn
    Lê Quang Tấn Phó Trưởng Ban lqtan@angiang.gov.vn
    Lê Thị Thúy Vân Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp lttvan@angiang.gov.vn
    Tống Thị Mỹ Phụng Kế Toán ttmphung@angiang.gov.vn
    Phạm Thị Thanh Trúc Thủ quỹ ptttruc04@angiang.gov.vn
    Lê Tuấn Kiệt Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 ltkiet@angiang.gov.vn
    Nguyễn Tiến Lên Chuyên viên ntlen@angiang.gov.vn
    Triệu Thạch Vũ Cán sự ttvu01@angiang.gov.vn
    Nguyễn Thị Mai Ca Chuyên viên ntmca@angiang.gov.vn
    Ngô Đặng Kiều Trang Chuyên viên ndktrang@angiang.gov.vn
    Đinh Công Phúc Chuyên viên dcphuc@angiang.gov.vn
  • filter_7Ban Thi đua - Khen thưởng - Điện thoại: 02963 855 950
    tr> tr>
    Hình ảnh Họ và Tên Chức vụ Email
    Huỳnh Thị Diễm Châu Trưởng Ban htdchau@angiang.gov.vn
    Lê Huy Bình Phó Trưởng ban lhbinh@angiang.gov.vn
    Trần Thị Diễm Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp ttdiem01@angiang.gov.vn
    Nguyễn Minh Trực Phó Trưởng phòng Hành chính - tổng hợp nmtruc@angiang.gov.vn
    Nguyễn Thanh Tuấn Chuyên viên nttuan08@angiang.gov.vn
    Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên ntlhuong@angiang.gov.vn
    Phạm Thị Hồng Hạnh Kế Toán pthhanh@angiang.gov.vn
    Trần Xuân Nhứt Chuyên viên txnhut@angiang.gov.vn
    Nguyễn Văn Tùng Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 nttung01@angiang.gov.vn
    Phan Văn Thừa Chuyên viên pvthua@angiang.gov.vn
    Đoàn Mạnh Cường Chuyên viên dmcuong@angiang.gov.vn
  • filter_8Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Điện thoại: 02963 854 636
    Hình ảnh Họ và Tên Chức vụ Email
    Nguyễn Văn Tuấn Chi cục Trưởng nvtuan@angiang.gov.vn
    Dương Văn Lịnh Phó Chi cục Trưởng dvlinh@angiang.gov.vn
    Nguyễn Võ Đình Thịnh Phòng Hành chính - Tổng hợp nvdthinh@angiang.gov.vn
    Nguyễn Thị Sơn Yến Chuyên viên ntsyen01@angiang.gov.vn
    Nguyễn Thị Thu Lan Kế Toán nttlan02@angiang.gov.vn
    Lê Minh Toàn Chuyên viên lmtoan@angiang.gov.vn
    Nguyễn Minh Đức An Trưởng phòng Quản lý VTLT nmdan@angiang.gov.vn
    Huỳnh Văn Tiền Em Chuyên viên hvtem@angiang.gov.vn
    Nguyễn Thị Thu Trinh Chuyên viên ntttrinh@angiang.gov.vn
    Châu Thị Thanh Phượng Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử cttphuong@angiang.gov.vn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online